Yashraj

Yashraj is a Kannada Actor known for the movies Kiladi Jodi(1978), Paropakari(1970), Angaraka(2014)


Yashraj: Filmography (5)

(All Yashraj Movies)
List By:
2014 Angaraka (Kannada)[Actor]
1978 Kiladi Jodi[Actor]
1977 Karthavyada Kare[Actor]
1970 Paropakari[Actor]
1969 Kadina Rahasya[Actor]