Vishnukanth B J

Vishnukanth B J is a Kannada Writer, Actor, Director known for the movies Ganga Kaveri(2008), Sri Kshethra Kaivara Thathayya(2007), Dr B R Ambedkar(2005)


Vishnukanth B J: Filmography (3)

List By:
2008 Ganga Kaveri[Director,Writer (story),Writer (Screenplay)]
2007 Sri Kshethra Kaivara Thathayya[Actor]
2005 Dr B R Ambedkar[Actor,Writer (story),Producer,Writer (Lyrics)]