P V Krishna Iyer

P V Krishna Iyer is a Kannada Cinematographer known for the movies Satya Harishchandra(1943)


P V Krishna Iyer: Filmography (1)

List By:
1943 Satya Harishchandra[Cinematography]