Naga Srinivas

Naga Srinivas is a Kannada Director, Writer known for the movies Agni Parikshe(1986), Thayiye Nanna Devaru(1986)


Naga Srinivas: Filmography (2)

List By:
1986 Thayiye Nanna Devaru[Writer (story),Director (Associate)]
1986 Agni Parikshe[Director]