M G Jayadev

M G Jayadev is a Kannada Actor known for the movies Samskara(1970), Baadada Hoo(1982), Chamundeshwari Mahime(1974)

Other NamesM G Jaidev

M G Jayadev: Filmography (5)

(All M G Jayadev Movies)
List By:
1982 Baadada Hoo[Actor]
1974 Chamundeshwari Mahime[Actor]
1971 Signalman Siddappa[Actor]
1970 Samskara[Actor]
1967 Bangarada Hoovu[Actor]