K Krishnaiah Naidu

K Krishnaiah Naidu is a Kannada Producer known for the movies Sedige Sedu(1970)


K Krishnaiah Naidu: Filmography (1)

List By:
1970 Sedige Sedu[Producer]