Christopher Leitao

Christopher Leitao is a Konkani Actor known for the movies Girestkai(1980)


Christopher Leitao: Filmography (1)

List By:
1980 Girestkai[Actor]