C M Venkatesh

C M Venkatesh is a Kannada , Actor known for the movies Dharegilida Madappa(2011), Jagadeka Veera(1991), Avathara Purusha(1989)


C M Venkatesh: Filmography (3)

List By:
2011 Dharegilida Madappa[Actor]
1991 Jagadeka Veera[Presenter]
1989 Avathara Purusha[Presenter]