Ashok Raj

Ashok Raj is a Kannada Choreographer known for the movies Vishnu Sena(2005), Masti(2007), Siddhu(2005)


Ashok Raj: Filmography (15)

(All Ashok Raj Movies)
List By:
2015 Suvvi[Stunts]
2013 Pyarge Aagbitaithe[Choreography]
2012 Katariveera Surasundarangi[Choreography]
2009 Gautham[Choreography]
2009 Dubai Babu[Choreography]
2007 Masti[Choreography]
2006 Shree[Choreography]
2006 Thandege Thakka Maga[Choreography]
2005 Siddhu[Choreography]
2005 News[Choreography]
2005 Auto Shankar[Choreography]
2005 Vishnu Sena[Choreography]
2003 Kutumba[Choreography]
2003 Gokarna[Choreography]
2002 Nandi[Choreography]