Sandur Venkatesh

Sandur Venkatesh is a Kannada Writer known for the movies Dandu(2016), Q(2015)

Other NamesVenkatesh Sandur

Sandur Venkatesh: Filmography (2)

List By:
2016 Dandu[Writer (Dialogue)]
2015 Q[Writer (Dialogue)]