Kshama Shetty

Kshama Shetty is a Tulu Actress known for the movies Barsa(2016)


Kshama Shetty: Filmography (1)

List By:
2016 Barsa[Actress]