Seragu

Seragu

(ಸೆರಗು)
1992- Drama
A 1992 Kannada Drama movie by V Rajagopal starring: Dheerendra Gopal, Jayamma, Pramila Joshai
..
Director: V Rajagopal


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameSeragu
Original Language Nameಸೆರಗು
Year1992
Release Date1992
Languages Kannada


Movie Crew

[Top ⇑]
Music DirectorPrem Kumar
ProducerV Rajagopal, B J Jayamma
CinematographyT G Shekhar


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]

Toplist 24log