Sangharsha Movie Poster

Sangharsha

(ಸಂಘರ್ಷ)
1977- Action
Sangharsha(Clash). A 1977 Kannada Action movie by Basavaraja Kesthur starring: Lakshmi, Srinath, Rajavardhan
..


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameSangharsha
Original Language Nameಸಂಘರ್ಷ
English TranslationClash
Year1977
Release Date1977
Languages Kannada


Movie Crew

[Top ⇑]
Writer (story)Mavinakere Ranganathan
Music DirectorVijaya Bhaskar
ProducerMavinakere Ranganathan
CinematographyT Ellappan
Production (Banner)Aparna Films


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]

Toplist 24log