Roshan Ara

Roshan Ara

(रोशन आरा)
1932- Drama, White and Black
A 1932 Hindi Drama, White and Black movie by Jagdish Sethi starring: Haider Shah, Tarabai, Ghaznavi
..
Director: Jagdish Sethi


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameRoshan Ara
Original Language Nameरोशन आरा
Alternative NamesRoshanara ,
Year1932
Release Date1932
Languages Hindi


Movie Crew

[Top ⇑]
Music DirectorMaster Mohammed
Production CompanyBharat Movietone


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]

Toplist 24log