Point Parimala Movie Poster

Point Parimala

(ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಿಮಳ)
1980- Drama, Family, Romance
A 1980 Kannada Drama, Family movie by V Somashekhar starring: Manjula, Srinath, Chandrashekhar
..


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NamePoint Parimala
Original Language Nameಪಾಯಿಂಟ್ ಪರಿಮಳ
Year1980
Release Date1980
Languages Kannada


Movie Crew

[Top ⇑]

Similar/ Related Movies

[Top ⇑]

Toplist 24log