► Watch MovieMahadiya Mane Movie Poster

Mahadiya Mane

(ಮಹಡಿಯ ಮನೆ)
30th October 1970- Drama
A 1970 Kannada Drama movie by C V Shivashankar starring: Uday kumar, Pandari Bai, T N Balakrishna
..
Director: C V Shivashankar


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameMahadiya Mane
Original Language Nameಮಹಡಿಯ ಮನೆ
Year1970
Release Date30th October 1970
Languages Kannada
Run Time120 Mins


Movie Crew

[Top ⇑]
Writer (story)C V Shivashankar
Music DirectorR Rathna
ProducerC V Shivashankar
CinematographyM S Rajappan
Writer (Lyrics)C V Shivashankar
Writer (Dialogue)C V Shivashankar
Film EditingP K Krishnan, R E Chinnappa, Bapanna
MakeupK Lakshminarayan
Playback SingerP B Srinivas, S Janaki, L R Eswari
Production ManagerV S Sathyam, Madhu Kumar
Production ExecutiveC V Ramachandra
StillsB M Ramu
Director (Associate)M K G Iyengar, C V Ramachandra, Dr A L Gundu Rao, S L Munshi
Production (Banner)Thipatur Films
Sound Recording (Songs)A Kannan
Sound Recording (Dialogues)K R Seetharam


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]

Toplist 24log