Aparanji Movie Poster

Aparanji

(ಅಪರಂಜಿ)
1984- Drama
A 1984 Kannada Drama movie by B V Ravi Kottarakar starring: Lokesh, Rajeev, Mahalakshmi
..


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameAparanji
Original Language Nameಅಪರಂಜಿ
Year1984
Release Date1984
Languages Kannada


Movie Crew

[Top ⇑]
Music DirectorM Ranga Rao
ProducerK Sadashivappa
CinematographyR Madhusudhan
Playback SingerVani Jairam
Production (Banner)Jagadish combines


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]

Toplist 24log